stichting

stichting & management

Contactgegevens

Stichting Aldfaers Erf
Kooireed 5
8756 JN Piaam
Telefoon: 06-51 51 21 81
Mail: info@aldfaerserf.nl
Website: www.aldfaerserf.nl
Bankrekening: NL29 RABO 0320 3876 23
RSINnummer: 818 6054
Kamer van Koophandel: 4100 0138

Doelstelling

Het behouden en conserveren van waardevolle historische bouwwerken en objecten voor het nageslacht. Friese volkscultuur omschrijven, vastleggen en uiteenzetten. Mensen vermaken en nieuwe inzichten teweegbrengen door; het vertellen van relevante verhalen via gidsen, documentatie, multimedia en tentoonstellingen.

Bestuur

Elsbeth Attema – voorzitter
Ferk Schakel – penningmeester

Jaarrapporten

Jaarrapport 2021

Activiteitenplannen

activiteitenplan 2021

Begrotingen

begroting 2021

Formulieren & documenten

ANBI Activiteitenplan 2023