OVer aldfaers erf

geschiedenis & over

Bekijk over de geschiedenis van Aldfaers Erf, lees verhalen en kom te weten wie de grondlegger is van het erfgoed!

restaurant
it ferhaal

Het gaat langzaam, maar gestaag weer de goede kant op met het Fries Museumdorp Allingawier. Een paar weken geleden is men voorzichtig begonnen met koffie en appeltaart, nu zijn daar pannenkoeken aan toegevoegd. Kok Rinze Kuiper maakt wérkelijk heerlijke exemplaren, weet MakkumNieuws uit eigen smaakervaring. Elsbeth Attema ziet de toekomst voorzichtig positief tegemoet. “Vorige week konden we op één dag 250 bezoekers ontvangen en er is geen dag voorbij gegaan dat de mensen vóór opening niet voor het hek stonden te wachten. Dat geeft voldoening en vertrouwen.”

In 1968 kocht Yde in Allingawier de oude kop-romp boerderij,  rond 1700 nog op koeienhuiden gebouwd. Na een prachtige restauratie werd dit museumboerderij ‘De Izeren Ko’. Na meer aankopen en veel restauratiewerk was de route een feit. Het beheer werd ondergebracht bij de stichting Aldfaers Erf, opgericht op 15 mei 1977. Nu, ruim 40 jaar later, zijn de prachtige locaties van de route ondergebracht bij verschillende stichtingen en andere partijen. De stichting Aldfaers Erf concentreert zich op het Friese Museumdorp. Het dorp is een uniek ensemble van gebouwen, omgeving en verhalen. Historisch onderzoek en beheer en behoud van het erfgoed staan centraal, om de verhalen te kunnen blijven vertellen. De Aldfaers Erfgoed route krijgt opnieuw vorm in arrangementen. Meer over het ontstaan van Aldfaers Erf in het boek ‘Hoge Vlucht – tot achter de horizon’ door Klaas Jansma en Yde Schakel.

Het museum Aldfaers Erf ontstond in 1957. Yde Schakel (1928-2020) kocht een pand in het nabijgelegen Exmorra, als opslagplaats voor zijn bouw- en restauratiebedrijf. Bij de verbouwing  vond hij in een muur een opstel van een kind. Toen bleek dat hier vroeger een schooltje was geweest. Ook was er tot 1968 een kruidenierswinkel in het pand.

Yde Schakel besloot om dit alles niet verloren te laten gaan. Het schooltje en de grutterswinkel werden in ere hersteld. Zo begon het museum Aldfaers Erf en werd de eerste stap gezet naar de Aldfaers Erfgoed Route.In 1968 kocht Yde in Allingawier de oude kop-romp boerderij,  rond 1700 nog op koeienhuiden gebouwd. Na een prachtige restauratie werd dit museumboerderij ‘De Izeren Ko’. Na meer aankopen en veel restauratiewerk was de route een feit. Het beheer werd ondergebracht bij de stichting Aldfaers Erf, opgericht op 15 mei 1977.

bezoek aldfaers erf

Voor openingstijden, zie Google